PINES està realitzant mostres amb una resina termoplàstica de biopoliéster feta parcialment amb recursos renovables. És reciclable i industrialment compostable.